Wes-Kaapse regering

Die Wes-Kaapse regering skep wette en bied dienste aan die gemeenskap van die Wes-Kaap. Hulle werk nou saam met die nasionale regering en munisipaliteite in die Wes-Kaap om te verseker dat die burgers van die provinsie toegang het tot die dienste,geriewe en inligting wat hulle benodig.
Die Wes-Kaap is 'n belangrike kernpunt vir handel, nywerhede en die landbou en 'n vername wynproduserende streek. Benewens druiwe, word ander vrugte as ook groente gekweek. Noord en oos van Kaapstad is koring 'n belangrike gewas. Vissery is die belangrikste nywerheid langs die Weskus, en in die Karoo word met skape geboer.

Die Parlement van die Wes-Kaap se setel is in Kaapstad, en dit voer die wetgewing volgens die provinsiale belange - wat in die Grondwet van Suid-Afrika bepaal is - deur, onder meer op die gebied van landbou, onderwys, omgewingsake, gesondheidsorg, behuising, taalbeleid, toerisme, handel en welvaart.

Streke:
Eden | Kaapse Skiereiland | Kaapse Wynlande | Sentraal Karoo | Overberg | Weskus Grootste stede en dorpe:
Kaapstad | George | Mosselbaai | Knysna | Oudtshoorn | Paarl | Robertson | Stellenbosch | Swellendam | Vredenburg | Worcester Munisipaliteite:
Beaufort-Wes | Bergrivier | Bitou | Breedevallei | Kaap Agulhas | Cederberg | Drakenstein | Eden | George | Hessequa | Kaapstad | Kannaland | Knysna | Laingsburg | Langeberg | Matzikama | Mosselbaai |Oudtshoorn | Overberg | Overstrand | Prins Albert | Saldanhabaai | Sentraal Karoo | Stellenbosch | Swartland | Swellendam | Theewaterskloof | Weskus | Witzenberg
Vir enige hulp of inligting kan jy gerus vir Kallie Louw skakel by 082 802 0323.