MANDJIE

Stalletjie Aansoek

Vir enige stalletjie navrae, kontak asseblief vir Esther by 083 872 8087Alle stalletjie verkope word gesien as finaal.

Geen terugbetalings word gedoen en is die koper se verantwoordelikheid om die stalletjie aan iemand anders te verkoop indien huidige koper nie meer belangstel in die stalletjie nie.

OPENINGS DATUM: 26 JANUARIE 2024
SLUITINGS DATUM: 29 MAART 2024

let showThisFieldIf = { foodcourt: { aansoek: [1], }, artandcraft: { aansoek: [2], }, algemeen: { aansoek: [3], }, algemeenenkos: { aansoek: [4], }, } document.addEventListener('DOMContentLoaded', conditionalFormFieldFunc); jQuery(document).on('elementor/popup/show', (event, id, instance) => { conditionalFormFieldFunc(); }); function conditionalFormFieldFunc() { function testLogic() { for (const [conditionalInputID, condition] of Object.entries(showThisFieldIf)) { let conditionalInput = setInputsElemArray(conditionalInputID); let match = true; for (const [conditionID, conditionValues] of Object.entries(condition)) { let inputs = setInputsElemArray(conditionID); let selectedInputs = []; inputs.forEach((input, i) => { if (input.checked) { selectedInputs.push(i); } }); if (inputs[0].tagName == 'SELECT') { selectedInputs.push(inputs[0].selectedIndex); } let adjustedConditionValues = conditionValues.map(e => e - 1); if (!(adjustedConditionValues.every(condition => selectedInputs.indexOf(condition) > -1))) { match = false; } }; if (match) { conditionalInput.forEach(e => e.closest('.elementor-field-group').style.display = "block") } else { conditionalInput.forEach(e => e.closest('.elementor-field-group').style.display = "none") } } } testLogic(); /* Add event listeners */ for (const [conditionalInputID, condition] of Object.entries(showThisFieldIf)) { for (const [conditionID, conditionValues] of Object.entries(condition)) { let inputs = setInputsElemArray(conditionID); inputs.forEach(input => { input.addEventListener('input', function () { testLogic(); }) }) } } function setInputsElemArray(ID) { let selectors = `[name="form_fields[${ID}]"]`; let inputs = Array.from(document.querySelectorAll(selectors)); if (!inputs.length) { selectors = `[name="form_fields[${ID}][]"]`; inputs = Array.from(document.querySelectorAll(selectors)); } return inputs; } };
Prys
R4800 verblyf ingesluit

Elektriese Kragpunt
Ja, kragpunt is beskikbaar.

Stalletjie Grootte
3m by 3m

Handels Ure
Vry: 14h tot 23h
Sat: 10h tot 23h
Prys
R2800 verblyf nie ingesluit nie

Elektriese Kragpunt
Ja, kragpunt is beskikbaar.

Stalletjie Grootte
4m by 4m

Handels Ure
Vry: 14h tot 23h
Sat: 10h tot 23h
Prys
R1500 verblyf nie ingesluit nie

Elektriese Kragpunt
Ja, kragpunt is beskikbaar.

Stalletjie Grootte
6m by 6m

Handels Ure
Vry: 14h tot 23h
Sat: 10h tot 23h
Prys
R1500 verblyf nie ingesluit nie

Elektriese Kragpunt
Ja, kragpunt is beskikbaar.

Stalletjie Grootte
6m by 6m

Handels Ure
Vry: 14h tot 23h
Sat: 10h tot 23h